utilitate

Evaluarea daunelor în cazul exproprierii pentru utilitate publică

 
Cuantumul despăgubirii
VALOARE DE PIAŢĂ + DAUNE DESPĂGUBIRE
 
Lege nr. 1378/1864din 17/10/1864
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 0 din 20/10/1864
Pentru:
Espropriaţie în casu de utilitate publică  
ALECSANDRU IOAN I.
Cu mila lui Dumnedeu şi voinţa naţională, Domnu Principatelor-Unite-Române;
La toţi de faţă şi viitori sănetate:
 
Lege nr. 1378/1864
CAPITOLUL II
  DRSPRE JURIUL SPECIAL ÎNSĂRCINAT CU FICSAREA INDEMNISAŢIUNEI
Art. 39. În sesiunea anuală, consiliul judeţianu va forma o listă permanentă de juraţi, din contribuabilii domiciliaţi în oraşul sau plasa unde urmeză a funcţiona şi carii plătescu darea fonciară cea mai mare, şi anume:
Pentru oraşele Bucuresci, Iaşi, Craiova şi Galaţi, de la 60-100, pentru cele lalte oraşe de residenţe de la 48-60, şi pentru plăşi de la 36-48 persone. 
 
Varianta integrală a textului, în atașament (PPT transformat în PDF)

Promovează acest site

Share

MB Group

MB Management ipurl

http://www.evaluare.com/

http://www.inco.ro/

Powered by Drupal