procedura

Procedura premergătoare evaluării mijloacelor fixe

 

Cadrul legislativ/Normativ
  • Standarde Internaţionale de Evaluare, ed. a VIII a 2007
  • Standardele internaţionale de Raportare Financiară
  • Codul Fiscal al României din 22/12/2003 modificat prin legea 372/ 2007,
  • Ordin nr. 1752/2005 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, modificat de ordin 2374/ 2007
  • Norma MF din 22/11/2004 privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de activ şi de pasiv
Etapele premergătoare evaluării
1.       Discuţia cu conducerea societăţii
2.       Clasificarea activelor
3.       Analiza evaluărilor anterioare
4.       Alegerea metodei de evaluare
5.       Stabilirea premizelor evaluării
6.       Discuţia cu auditorul 
 
Vizualizați materialul complet în atașament (PPT transformat în PDF)