mihail bojinca

Elemente care influențează valoarea terenurilor agricole

 

GN 10 Evaluarea proprietăţilor agricole

- Prestarea serviciilor de evaluare credibile şi corecte, pentru proprietăţile agricole, presupune ca evaluatorul să posede cunoştinţe solide şi să poată înţelege elementele fizice, economice și sociale, care afectează capacitatea de producţie a terenurilor agricole şi valoarea mărfurilor produse pe acestea.

- Caracteristicile fizice şi economice ale terenurilor agricole sunt diferite, ca grad de importanţă, de cele ale mediilor neagricole sau urbane.

- Solurile din mediul urban trebuie să poată suporta amenajările şi construcţiile care sunt amplasate pe aceste terenuri. În cazul proprietăţilor agricole, terenul este principalul agent de producţie, variind în capacitatea sa de a produce o anumită cantitate dintr-o anumită clasă de mărfuri.

Vizualizați materialul complet în atașament (PPT transformat în PDF)

Evaluarea activelor din sectorul public

 

Estimarea despagubirilor in cazul exproprierii pentru constructia activelor de infrastructura conducte de transport al ţiţeiului, al produselor petroliere şi al gazelor naturale
Baza legala
  • Lege nr. 238/2004 - Legea petrolului
  • Lege nr. 351/2004 - Legea gazelor
  • Regulament  din 01/07/2004 privind accesul la sistemele de distributie a gazelor naturale  Publicat in MO, Partea I nr. 693 din 02/08/2004
  • Norme şi Prescripţii Tehnice actualizate, specifice zonelor de protecţie şizonelor de siguranţă aferente Sistemului Naţional de Transport al Ţiţeiului, Gazolinei, Condensatului şi Etanului.

Vizualizați materialul complet în atașament (PPT transformat în PDF)

Procedura premergătoare evaluării mijloacelor fixe

 

Cadrul legislativ/Normativ
  • Standarde Internaţionale de Evaluare, ed. a VIII a 2007
  • Standardele internaţionale de Raportare Financiară
  • Codul Fiscal al României din 22/12/2003 modificat prin legea 372/ 2007,
  • Ordin nr. 1752/2005 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, modificat de ordin 2374/ 2007
  • Norma MF din 22/11/2004 privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de activ şi de pasiv
Etapele premergătoare evaluării
1.       Discuţia cu conducerea societăţii
2.       Clasificarea activelor
3.       Analiza evaluărilor anterioare
4.       Alegerea metodei de evaluare
5.       Stabilirea premizelor evaluării
6.       Discuţia cu auditorul 
 
Vizualizați materialul complet în atașament (PPT transformat în PDF)

Evaluarea padurilor - studii de caz

 

Părintele evaluării moderne
În 1849 silvicultorul german Martin Faustmann a scris prima lucrare care permite calcularea valorii pădurilor în conformitate cu principiile de bază ale analizei economice.
Valabilitatea  acestei analize a fost confirmată de  Pressler (1860), Ohlin (1921), Samuelson (1976), Newman (1988), Peyron (1998), Peyron et Maheut (1999).
Utilitatea pădurii
Economică (producţia de lemn şi alimentaţie
Socială (turism, recreere, distracţie)
Ecologică (protecţia contra riscurilor naturale, conservarea speciilor...)
 

 

Evaluarea tehnologiilor si liniilor tehnologice aduse ca aport la capitalul social

 

Cuprins
Identificarea elementelor necorporale care contribuie la valoare
Metodologia de culegerea datelor necesare pentru evaluare
Alocarea valorii necorporale pe elementele aduse ca aport
I.                      
Identificarea elementelor necorporale care contribuie la valoare
Metodologia de culegerea datelor necesare pentru evaluare
Alocarea valorii necorporale pe elementele aduse ca aport
 
Lucrarea completă - în fișierul atașat (PPT transformat în PDF)

Evaluarea activelor din sectorul public

 

“Estimarea despagubirilor in cazul exproprierii pentru constructia activelor de infrastructura conducte de transport al ţiţeiului, al produselor petroliere şi al gazelor naturale”
Baza legala
·         Lege nr. 238/2004 - Legea petrolului
·         Lege nr. 351/2004 - Legea gazelor
·         Regulament  din 01/07/2004 privind accesul la sistemele de distributie a gazelor naturale  Publicat in MO, Partea I nr. 693 din 02/08/2004
·         Norme şi Prescripţii Tehnice actualizate, specifice zonelor de protecţie şizonelor de siguranţă aferente Sistemului Naţional de Transport al Ţiţeiului, Gazolinei, Condensatului şi Etanului 
 
Vizualizați materialul integral din atașament (PPT transformat în PDF)

Evaluarea daunelor în cazul exproprierii pentru utilitate publică

 

Cuantumul despăgubirii
VALOARE DE PIAŢĂ + DAUNE DESPĂGUBIRE
 
Lege nr. 1378/1864din 17/10/1864
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 0 din 20/10/1864
Pentru:
Espropriaţie în casu de utilitate publică  
ALECSANDRU IOAN I.
Cu mila lui Dumnedeu şi voinţa naţională, Domnu Principatelor-Unite-Române;
La toţi de faţă şi viitori sănetate:
 
Lege nr. 1378/1864
CAPITOLUL II
  DRSPRE JURIUL SPECIAL ÎNSĂRCINAT CU FICSAREA INDEMNISAŢIUNEI
Art. 39. În sesiunea anuală, consiliul judeţianu va forma o listă permanentă de juraţi, din contribuabilii domiciliaţi în oraşul sau plasa unde urmeză a funcţiona şi carii plătescu darea fonciară cea mai mare, şi anume:
Pentru oraşele Bucuresci, Iaşi, Craiova şi Galaţi, de la 60-100, pentru cele lalte oraşe de residenţe de la 48-60, şi pentru plăşi de la 36-48 persone. 
 
Varianta integrală a textului, în atașament (PPT transformat în PDF)

Statistica în evaluarea proprietăților


 
              Chestionare, notări:
 
Analiza pieței
· Principii de stabilire a conţinutului chestionarelor pentru studiul pieţei proprietăţilor  imobiliare
· Definirea, segmentarea şi delimitarea pieţei proprietăţilor imobiliare reprezintă proceduri fundamentale ale analizei de piaţă.
· Delimitarea proprietăţii cuprinde atât proprietatea respectivă, cât şi proprietăţile competitive şi complementare. 
· Astfel, analiza de piaţă combină segmentarea şi delimitarea proprietăţii.

Legături utile

Pages